Welkom
AANBOD VOOR BASISONDERWIJS
- Aanbod leskisten
- Struinen langs de IJssel
- Belevingstocht Heemtuin
- Moestuinexcursie
- Les Cleanwise middenbouw
- Les Cleanwise bovenbouw
- Natuurlijke speelplaatsen

Aanbod Cultureel erfgoed
STICHTING IJSSELHOEVEN

- De koffer van Mina
- ‘Kijk uit! De IJssel’
- De Stille boerderij

KINDERACTIVITEITEN
- Zomeractiviteit
- Ecokids
- Nacht van de Nacht
CONTACT
De Kleine Kaardebol
De Kaardebol
Harenbergerweg 1
7204 KZ Zutphen
 

AANBOD LESKISTEN en PERIODEOVERZICHT 2016/2017De Kleine Kaardebol biedt een reeks van 10 leskisten aan, eventueel gecombineerd met een gastles of excursie. Zie voor het overzicht met periodes de lijst onderaan het overzicht met leskisten. De leskisten kunnen v.a. de eerste week van juli gereserveerd worden. De reserveringsknop met aanmeldingsformulier vind je meteen onder de beschrijving van de leskist.
De kosten van deze leskisten zijn € 10,00 per periode.

GASTLESSEN OF EXCURSIES
Het overvolle programma van leerkrachten zorgt er soms voor dat er geen of te weinig tijd besteed kan worden aan een les rond het thema en materiaal van een leskist.
Daarom kan de educatief medewerker van De Kleine Kaardebol een boeiende interactieve (buiten)les of excursie verzorgen rond diverse leskisten. Voorbeelden daarvan zijn leskisten Wateronderzoek, Bodembeesten, Pieter de Pier, en Braakballen.
De kosten voor een gastles bedragen € 40,00 (incl. leskist)

Contact voor het bespreken van gastlessen, of andere Natuuractiviteiten: Jouck Iedema, tel. 06- 125 29 769 of per mail: dekleinekaardebol@gmail.com of via het contactformulier van de website dekleinekaardebol.nl.

 

AANBOD: CULTUREEL ERFGOED
Lespakketten van de Stichting IJsselhoevenLessen voor het basisonderwijs over het leven op de IJsselhoeven vroeger en nu.

De leskisten/brieven kunt u hier reserveren.
Om een afspraak voor een boerderijbezoek te maken stuurt u een mail naar dekleinekaardebol@gmail.com

De leskist (koekist) : De Koffer van Mina
Leerling met materiaal uit De Koekist
 

DE KOFFER VAN MINA:
leskist en boerderijbezoek voor groep 1 en 2 van het basisonderwijs.De Koffer van Mina is een leskoffer in de vorm van een koe. De koffer is van Mina. Mina is het nichtje van tante Hermien die vroeger werkte als hulp op een IJsselhoeve, één van de grote boerderijen in de IJsselstreek. Mina heeft wat dierbare spulletjes van haar tante bewaard maar is de koffer kwijtgeraakt. Die blijkt op de school terecht te zijn gekomen.

De koffer zit vol met allerlei oude gebruiksvoorwerpen van de tante van vroeger. De leerlingen moet erachter zien te komen van wie de koffer is door de spullen te bekijken en daarover te praten. Zo krijgen ze ook een idee hoe het was om op een boerderij te leven.

BEZOEK BOERDERIJ WARNSVELD:
Tot besluit van de les brengt de klas de koffer terug naar Mina. Zij woont op een boerderij in Warnsveld. Hier komen de besproken voorwerpen uit de koffer tot leven. Met rondleiding en spelletjes.

De koffer is gevuld met voorwerpen die passen binnen een thema uit de geschiedenis van de eigen omgeving.

Kosten totaalpakket: € 85,- Uitleen Koekist: € 20,-

Leskist Kijk uit! De IJssel!
 

KIJK UIT! DE IJSSEL!
Leskist met buitenles 'Struinen langs de IJssel'Lesbrief "Kijk uit de IJssel" is een les voor groep 4, 5 en 6 van het basisonderwijs.

Tijdens deze les maken de leerlingen een werkstuk en leren ze de ontstaansgeschiedenis van het rivierlandschap van de IJssel. Om de betrokkenheid van de kinderen te stimuleren is de lesbrief opgebouwd rond een verhaal. Een architect wil de IJssel dempen en vol bouwen. Hij vindt de rivier verspilling van kostbare ruimte. De leerlingen gaan protesteren door te laten zien hoe belangrijk de rivier is. Ze ontdekken dan de waarde door onder andere:
- te werken met zand en klei en het bekijken van historische kaarten
- het bekijken en onderzoeken van kunst
te ontdekken hoe er geleefd werd en wordt in en om de IJssel (wonen, landbouw, veeteelt, scheepvaart, fruitteelt, steenfabrieken, natuur) Dit lespakket kost € 30,-

De les kan worden afgesloten met een buitenles 'Struinen langs de IJssel'. Hier rouleren de kinderen in groepjes langs verschillende opdrachten en beleven en ontdekken zo de werking van de rivier en haar natuur. Deze les wordt aangeboden in de maanden mei en juni (2017) Reserveren kan v.a. eind augustus.
Deze buitenles kost € 30,- Het totale pakket kost nu € 45,- in plaats van € 60,-

Lesmateriaal De Stille Boerderij: de maquette met onderdelen van het boerenleven
 

DE STILLE BOERDERIJ
Lesbrief groep 7 en 8De Stille boerderij is een lesbrief die bestaat uit een maquette van een IJsselhoeve (ruim 1 x 1 m groot) en andere onderdelen die daarbij horen zoals foto’s, magneetkaartjes, opdrachtkaarten en voorwerpen. De les is beschreven in een lesbrief. De lesbrief brengt de leerlingen in contact met het erfgoed in de eigen omgeving, de IJsselstreek.

In minimaal drie lessen van elk 90 minuten werken de leerlingen aan het project. Eerst maken ze een plattegrond van de boerderij, het erf en de omgeving waarbij ze de maquette gebruiken en verder ‘aankleden’. Daarbij gaat het om de situatie in 1950. Dan bespreken ze de verschillende voorwerpen (landbouwgereedschap etc.) die bij de lesbrief horen en tenslotte gaan ze na wat de mogelijkheden zijn voor de boerderijen nu.
Het project kan uitgebreid worden door leerlingen zelf informatie te laten verzamelen over het boerenleven vroeger.

Ook is een bezoek aan een IJsselhoeve in Warnsveld mogelijk. De kinderen zien hier hoe het boerenleven in de huidige tijd gestalte krijgt.
Kosten hele pakket € 90,- Alleen de lesbrief met maquette
is € 25,-

 

Groep 1 en 2LIEVEHEERSBEESTJES
De wereld van het lieveheersbeestje. De kinderen ontdekken alles over het kleine tot de verbeelding sprekende insect. Hij wordt als het ware uitvergroot.
De kist bevat o.a. een uitgebreide handleiding , platenboek, voorleesboek met poppenspel, vrolijke handpoppen, puzzels die gaan over de verschillende stadia. van een lieveheersbeestje en loeppotjes. Een echte ontdekkingstocht!

 

Groepen 1, 2, 3DROPPIE WATER
Droppie water’ is een lesprogramma bestaande uit 5 lessen van ongeveer een half uur. Aan de hand van leuke liedjes, spannende verhaaltjes,aansprekende opdrachten en proefjes leert de handpop ‘Droppie’ de kinderen spelenderwijs alles wat ze over water moeten weten. Waar komt water vandaan, wat gebeurt er met vies water, Hoe maak je vies water weer schoon?

 


Groepen 1, 2, 3 en 4
PIETER DE PIER
Samen met handpop Pieter de Pier leren de kinderen alles over wormen en andere bodemdieren en het verwerken van groente-, fruit- en tuinafval en andere soorten afval, met name zwerfafval.
Sorteren en spelenderwijs ontdekken staan centraal. De kinderen leren de regenworm en andere diertjes ook in levende lijve (her)kennen. In de klas en buiten.

 


Groep 3 en 4 (5, 6, 7 en 8)
BODEMDIEREN
Kinderen merken ze eerder op dan volwassenen. De onweersvliegjes op je arm, het spinnetje dat aan een draadje naar beneden zweeft, de pissebedden onder een bloempot…. In deze kist vindt u allerlei materialen waarmee de kinderen in groepjes op zoek kunnen gaan naar bodemdiertjes. Ze bekijken de dieren met vergrootglazen en loeppotjes, zoeken uit via werkbladen hoe het diertje heet en waar het te vinden is, wat het doet en waarom het zo belangrijk is in de kringloop van de natuur.

 

BOLLETJE WOLAlles over het schaap en zijn bijzondere vacht. Kinderen leren dat wol een schaap warm houdt en dat mensen dezelfde wol goed kunnen gebruiken. De kist bevat onder andere leesteksten, een handpop schaap liedjes, diverse soorten wol, spintollen, materiaal voor het kaarden van wol en een leuke dvd. De kinderen leren hoe ze zelf eenvoudig wol kunnen spinnen. Met deze leskist kunt u tevens een koppeling maken tussen begrijpend lezen en natuureducatie.

 

Groep 4, 5 en 6WATERONDERZOEK 4 - 6
Alles over water. Deze kist bevat materiaal en opdrachten voor in de klas en alle benodigdheden voor een waterexcursie. De kinderen doen verschillende proefjes met water. Bij de binnen-activiteiten staan de oorsprong van (drink)water en het schoonmaken van water centraal.
Tijdens de waterexcursie gaan de kinderen met schepnetten op zoek naar waterdiertjes.

 

Groep 5 en 6DORST LESSEN
Waar komt ons Zutphense en Warnsveldse drinkwater vandaan en wat doen de kinderen ermee?
Bij de zoektocht naar de herkomst van het drinkwater levert elke leerling een eigen bijdrage als onderzoeker, uitvinder, opmeter, schrijver of kunstenaar.
Na een prikkelende start doen de leerlingen thuis onderzoek naar hun eigen watergebruik. De resultaten worden besproken.

 

Groep 5, 6, 7 en 8BRAAKBALLEN
Kist met onderzoekspullen voor braakballen pluizen en informatie over Nederlandse uilen. Omdat Uilen hun prooi met huid en haar doorslikken spugen ze de onverteerbare delen uit in een soort bal; de braakbal.
De kinderen krijgen een spannende opdracht. Ze mogen deze ballen met behulp van pincetten uitpluizen. Ze nemen alles wat ze vinden letterlijk onder de loep , en bekijken hun vondsten; haartjes, veertjes en botjes tot in detail. Met behulp van zoekkaarten kunnen ze achterhalen welke dieren de uil heeft gegeten. Het materiaal is leverbaar afhankelijk van de voorraad braakballen.

 

ZADENEen zaadje is een klein wonder. Zelfs uit het allerkleinste zaadje groeit een nieuwe plant. Elke plant heeft zijn eigen specifieke zaad en er zijn ontelbare vormen en kleuren.
In deze ontdekkist vinden de kinderen een flink aantal prachtige voorbeelden van die verschillende zaden. Grootte, kleur en vorm kunnen uitgebreid worden bekeken. Er kan tevens worden gezaaid en geobserveerd.

 

Groep 6, 7 en 8HET WEER
In Nederland is het weer het gesprek van de dag. Weersvoorspellingen worden op de voet gevolgd.
Deze leskist laat de leerlingen kennis maken met alles rondom het weer. Ze leren om weersverschijnselen, zoals luchtdruk, onweer en regenbogen te verklaren. Ze doen allerlei metingen en ze leren de meetresultaten te beoordelen. De kist bevat een handleiding voor de leerkracht, werkbladen voor de leerlingen en het benodigde materiaal.

 

Groep 7 en 8WATERKRINGLOOP
Aan de hand van proefjes, fotomateriaal en een uitdagend bordspel leren de kinderen alles over de kringloop van het water. Bijna overal is wel water te vinden; in de grond, in de lucht, in mensen en in dieren. Wat is een waterkringloop? Wat is verdamping? Raakt het water op de wereld nooit op? De kinderen kunnen na afloop van de lessen deze vragen beantwoorden. Tijdens de eerste twee lessen doen leerlingen in tweetallen proefjes en voeren opdrachten uit. Met de kennis die ze vergaard hebben spelen ze het bordspel.

 

* GASTLESSEN GEKOPPELD AAN LESKISTEN:Het overvolle programma van leerkrachten zorgt er soms voor dat er geen of te weinig tijd besteed kan worden aan een les rond het thema en materiaal van een leskist.
Daarom kan de educatief medewerker van De Kleine Kaardebol een boeiende interactieve (buiten)les of excursie verzorgen rond diverse leskisten. Voorbeelden daarvan zijn leskisten Wateronderzoek, Bodembeesten, Pieter de Pier, en Braakballen.
De kosten voor een gastles bedragen € 40,00 (incl. leskist)

Contact voor het bespreken van gastlessen, of andere Natuuractiviteiten: Jouck Iedema, tel. 06- 125 29 769 of per mail: dekleinekaardebol@gmail.com of via het contactformulier van de website dekleinekaardebol.nl.

 

OVERZICHT PERIODES UITLEEN LESKISTEN:Periodes ----Ophaal/brengdatum
1. Ma. 5/9 tot do. 22/9
2. Ma. 3/10 tot do. 27/10 incl. herfstvakantie
3. Ma. 7/11 tot do. 24/11
4. Di. 5/12 tot do. 22/12
5. Ma. 16/1 tot do. 2/2
6. Ma. 6/2 tot do. 23/2
7. Ma. 13/3 tot do. 30/3
8. Ma. 3/4 tot do. 20/4
9. Ma. 8/5 tot ma. 29/5 incl. Hemelvaart
10.Ma. 12/6 tot do. 29/6
11.Ma. 3/7 tot do. 20/7