Welkom
AANBOD VOOR BASISONDERWIJS
- Aanbod leskisten
- Struinen langs de IJssel
- Belevingstocht Heemtuin
- Moestuinexcursie
- Les Cleanwise middenbouw
- Les Cleanwise bovenbouw
- Natuurlijke speelplaatsen

Aanbod Cultureel erfgoed
STICHTING IJSSELHOEVEN

- De koffer van Mina
- ‘Kijk uit! De IJssel’
- De Stille boerderij

KINDERACTIVITEITEN
- Zomeractiviteit
- Ecokids
- Nacht van de Nacht
CONTACT
De Kleine Kaardebol
De Kaardebol
Harenbergerweg 1
7204 KZ Zutphen
 

Inschrijfformulier Struinen langs de IJssel1. Vul dit formulier in per groep of per klas.
2. Let op de uiterste inleverdatum van maandag 3 april

Naam school

Groep

Groepsgrootte

Naam leerkracht

E-mail

Telefoon


Periode: dinsdag 9 mei t/m vrijdag 22 juni
De les wordt aangeboden in de ochtenduren van 9.00 tot 11.30 uur
Voorkeursdatum 1:
Voorkeursdatum 2:
Voorkeursdatum 3:
Voorkeursdatum 4: