Welkom
AANBOD VOOR BASISONDERWIJS
- Aanbod leskisten
- Struinen langs de IJssel
- Belevingstocht Heemtuin
- Moestuinexcursie
- Les Cleanwise middenbouw
- Les Cleanwise bovenbouw
- Natuurlijke speelplaatsen

Aanbod Cultureel erfgoed
STICHTING IJSSELHOEVEN

- De koffer van Mina
- ‘Kijk uit! De IJssel’
- De Stille boerderij

KINDERACTIVITEITEN
- Zomeractiviteit
- Ecokids
- Nacht van de Nacht
CONTACT
De Kleine Kaardebol
De Kaardebol
Harenbergerweg 1
7204 KZ Zutphen
 

Training Natuurbeleving natuurlijke speelplaatsenJeanette Boogmans (Zebrarups Natuureducatie te Deventer) geeft trainingen natuurbeleving op natuurlijke speelplekken. Deze bestaan uit twee sessies. De training is gericht op het meer gebruik maken van Natuurlijke Speelplekken en hun omgeving. Door te kijken naar de mogelijkheden van de specifieke plekken leren vrijwilligers om zelf eenvoudige activiteiten te bedenken en toe te passen. Tips en voorbeelden komen aan bod.

Eerdere trainingen verzorgde zij voor Landschap Overijssel. O.a. bij ‘Speelnatuurpad De Wheem’ te Balkbrug en op verschillende speelplekken in Enschede. Zie www.zebrarups.nl

Iets voor uw Natuurlijke Speelplaats? Neem dan contact op met Jeanette

J. Boogmans is auteur van de praktijkgids natuurbeleving “Rupsen horen poepen”.

www.zebrarups.nl